Två böcker på svenska om 1600-talsmusik har sett dagens ljus – samma sekel men helt olika utgångs- och slutpunkter.

Professor Dag Hedman gräver sig in i operatexternas dolda skrymslen – librettologi har sällan varit någon stor eller ens respekterad genre – och i Politik och underhållning (LIR, 2018, 457 s) gör han nedslag i deras historia och formvärld. Författaren är tidigare känd för forskning i underhållningsromaner (Frank Heller) och slår nu ett slag för uppvärdering av librettokonsten. I ett långt perspektiv anas ett kretslopp: framgång – nedvärdering – glömska – revitalisering.


Dag Hedman är professor i litteraturvetenskap och författare till Politik och underhållning.

 

För att genomföra sitt projekt behöver Hedman en imposant apparat av (fot)noter. Andra nedslag belyser detaljer – till exempel det häpnadsväckande politiska spelet kring J V Meders Sing-Spiel Die beständige Argenia, en allegorisk hyllningskantat tillägnad svenska kungahuset 1680, eller frågan om den intelligenta och charmerande tonåriga, eventuellt även proto-feministiska grevinnan Aurora von Königsmarck verkligen var upphovskvinna till Die drey Töchter Cecrops. En knepig fråga. Man avvaktar klingande versioner!

Drottning Christina är ämnet för nästa volym, Anna Zillis Drottning Kristinas sångerskor (Nordic Academic Press, 2019, 184 s. Övers från italienska originalitet av Eskil Fagerström). Underrubriken anger innehållets fokus: ”En omvälvande kraft i Roms musikliv 1655–1689”. Politik och underhållning även här! Den filosoferande exildrottningen höll på sin hovstatus och utgjorde ett kulturellt centrum i den eviga staden, så långt medlen räckte. Hon umgicks gärna med litterata kardinaler och satsade på en för opera lämpad teaterbyggnad, numera utplånad ur den eviga stadens arkitektur.


Anna Zilli är vid sidan av forskningen verksam som sångerska, musiker och översättare. Hon leder leder även kulturföreningen Accademia Musicale Cristiniana, vars ensemble framför den musik som Kristina av Sverige älskade och vurmade för.

 

Drottningens repertoar har passerat glömskestadiet och med stor framgång återupplivats av Vadstena-akademien, som under årens lopp förfogat över operaarkeologer såsom Åke Sällström, Arnold Östman och Anders Wiklund.

Carlhåkan Larsén

 


Anna Zilli. Drottning Kristinas sångerskor. Nordic Academic Press.

 


Dag Hedman. Politik och underhållning. LIR

About The Author