Oskar Ekberg fångar en tilltalande enkelhet i A F Lindblads vemodiga karaktärsstycken för piano.

Det är som romanstonsättare Adolf Fredrik Lindblad blivit känd. Hans En sommardag har till och med kallats för svensk musiks skönaste melodi. Det stora genombrottet som tonsättare kom när Jenny Lind på sina turnéer introducerade några av tonsättarens sånger.

Trots en svår start på livet – han föddes utom äktenskapet – kunde Adolf Fredrik tack var en välbärgad fosterfar skaffa sig en för tiden mycket grundlig musikutbildning. Särskilt åren i Tyskland, bland annat som elev till Felix Mendelssohn, blev avgörande.

I Sverige tillhörde Adolf Fredrik Lindblad dåtidens kulturelit. Han lärde känna Geijer, Atterbom och Almqvist och komponerade sånger till deras poesi. Kammarmusiken i Beethovens efterföljd har inte blivit lika uppskattad och det gäller även de två symfonierna.

Melodisk välklang och ett lätt handlag övertygar i pianomusiken, liksom det naturliga samspelet mellan höger och vänster hand. Tonspråket är för tiden traditionellt och bjuder knappast på några större överraskningar. Det stannar vid salongsmusik av hög kaliber. Gott så!

Liksom i inspelningen av Romans klaversviter finns det en klarhet och otvungen vitalitet i Oskar Ekbergs spel. Och han är klok nog att inte söka några djupsinnigheter i den här musiken. Till hjälp har han även en närmickad, tydlig inspelning – dock med något instängd bas. Särskilt övertygar de mest briljanta satserna med drag av Mendelssohn och Schumann. Oskar Ekberg fångar även en tilltalande enkelhet i de inte sällan vemodiga karaktärsstyckena.

Jörgen Lundmark

Höjdpunkt Ett Mendelssohnlikt och för svenska förhållande ovanligt briljant Allegro vivace

Lyssna också på ett antal av Lindblads sånger med Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg (Bis)

A F Lindblad
Solopianomusik
Oskar Ekberg
Daphne 1059

 

About The Author