KLARHET, RÖRLIGHET OCH SPÄNST

Dag Wiréns distinkta och stämklara stråkkvartetter framförs med tilltalande friskhet. Först kan jag konstatera att ljudupptagningen är tillräckligt tydlig. Något basfattig och med en lätt instängd...

FRÅN KAOS TILL KOSMOS

Esa-Pekka Salonens cellokonsert skickar ut solisten i rymden med orkestern som kometsvans. Violinkonserten slutade med satsen Adieu och satte punkt för Esa-Pekka Salonens tid som chefdirigent för Los...

INTENSITET OCH MELODISKT ÖVERDÅD

Svensk supergrupp spelar kvintettrariteter av högsta klass. Det är något speciellt med pianokvintetten, för det är sällan måttfylld musik som fyra stråkar och ett piano inspirerar till. Brahms och...

FRANG & CO. I STRÅLANDE SAMSPEL

George Enescus sällan framförda Oktett och Bartóks första violinkonsert med norska stjärnviolinisten Vilde Frang. Som så många andra violinister startade Vilde Frang tidigt. Hon började spela violin...

MUSIK SVEPT I SENROMANTISKT BRUS

Omväxling förnöjer i en överblick med fem verk av den flitige Rolf Martinsson. En brokig skörd av Rolf Martinssons musik har bärgats med hjälp från Nederländerna. ”Garden of Devotion” erbjuder...

GREKISKA GUDAR TALAR MED SAMTIDEN

Marie Samuelssons musik predikar kärlek i flyktingströmmarnas tid. Marie Samuelssons orkesterverk ”Aphrodite” med mezzosopranen Katija Dragojevic är som en barockopera i sig eller ett gammalgrekiskt...

SYMFONISK MAGI I KAMMARFORMAT

Michelle Castellettis kammarversion av Mahlers tionde symfoni presenteras för första gången på cd. Mer än hundra år efter att den komponerats fascinerar fortfarande Mahlers ofullbordade tionde...

KLAVERET VAR INTE HANS GREJ

Camilla Lundberg har hört en missriktad satsning på Myslivecek. Josef Mysliveceks sonater är mycket lätta och angenäma att lyssna till. De bör spelas med mycket känsla, smak och eld, och läras...

FROSSERI I MUSIKALISKA EXCESSER

Busonis monumentala pianokonsert tolkas med entusiasm och hängivenhet av Kirill Gerstein. Busonis kompositioner för en undanskymd roll i konserthusen. I den mån hans verk är kända för konsertpubliken...

KÄNSLOFULL POESI OCH FRÄN IRONI

Malmöpianisten Julia Sigova presenterar ryskt 1800- och 1900-tal i blixtbelysning. Det går att utforska många olika spår i den ryska musiken. Med utgångspunkt i Glinkas tidiga nationalromantik skapades...