Busonis monumentala pianokonsert tolkas med entusiasm och hängivenhet av Kirill Gerstein.

Busonis kompositioner för en undanskymd roll i konserthusen. I den mån hans verk är kända för konsertpubliken är det främst genom hans Bachtranskriptioner. Hans tonsättarskap hamnade i skymundan även under hans levnad, då överskuggat av karriären som pianovirtuos. Det besvärade Busoni att hans anseende som pianist var större än hans anseende som kompositör.

Faktum är att denna italienska renässansmänniska (han var även skribent, musikteoretiker, dirigent och lärare) komponerade över 300 verk, där merparten skrevs före hans tjugoårsdag. I verklistan finns mängder av pianoverk, men även flera operor och också flera orkesterverk, där sviten Turandot och pianokonserten är de mest kända. Uruppförandet av pianokonserten skedde i Berlin 1904 och mottagandet var blandat. Vissa kritiker var rent fientliga. En klagade på ”Oljud, mer oljud, egendomligheter och oförskämdheter”, en annan menade att ”det hade varit bättre om tonsättaren hade hållit sig inom mer modesta ramar …”

Men ibland kan det ju vara skönt att spränga alla gränser och frossa i musikaliska excesser. Kirill Gerstein och Bostonsymfonikerna under ledning av Sakari Oramo närmar sig det gigantiska verket med oförskräckt entusiasm och tvekar inte att ta ut svängarna. Det råder ingen tvekan om att både dirigent och pianist älskar den här musiken och Bostonsymfonikerna svarar upp mot de stora orkestrala utmaningarna på ett förträffligt sätt.

Axel Lindhe

 

Höjdpunkt Bästa spår Tredje satsen, med ett makalöst samspel mellan pianist, dirigent och orkester.


Ferruccio Busoni: Piano Concerto
Boston Symphony Orchestra
Men of the Tanglewood Festival Chorus
Solist: Kirill Gerstein
Dirigent: Sakari Oramo
Myrios MYR024

 

About The Author