O/modernt-gänget presenterar intressanta skiftningar mellan tidsepoker och uttryck. Fast kopplingarna kunde vara tydligare.

Med konceptet O/modernt undersöker ett antal artister samband mellan olika musikstilar och perioder, mellan det noterade och improviserade och mellan tal, sång och musik. Initiativtagaren, violinisten Hugo Ticciati, har sedan 2011 presenterat mycket varierade program. Så kunde man i juni år höra en konsert där Beethoven, Janáček, Gluck, Musgrave, Korngold och Mahler samsades under en och samma kväll.

I en läsvärd inledande essä beskriver Hugo Ticciati tankarna kring det här albumet. Grunden är chaconnen som genre och andningen som förutsättning för allt musicerande och i förlängningen vår existens. Jag gillar det eftertänksamma förhållningssättet och den övergripande idén. Det kan mycket väl vara ett sätt att väcka ett djupare intresse för musik och, kan man hoppas, till och med klassisk musik. Även om det tar ett litet tag att vänja sig vid att Adam Wests tilltalande röst är pålagd i efterhand och inte är en del av rummet, är ljudupptagningen över lag atmosfärrik och detaljerad.

Framförandena – inte minst det tidstrogna spelet – har en tilltalande avspänd klarhet. De effektfulla improvisationerna känns dock som isolerade öar. Det vore bättre om de vävts in – åtminstone i början och slutet av varje spår – med musiken. Hugo Ticciatis spel i Bachs berömda chaconne är föredömligt tydligt uttecknat, men hade som helhet behövt ett lite större lugn i uttrycket. De avslutande mer jazzlika spåren är intressant flerskiktade. Liksom de tidigare improvisationerna har de dock, särskilt som de står för sig själva, en alltför oklar relation till det som varit.

Jörgen Lundmark

 

Bästa spår Den introspektiva första halvan av omtolkningen av Dido’s Lament, med Adam Wests vackert sorgstämda recitation.

 

 

 


From the Ground Up
Musik av Purcell, J S Bach, Pellegrini, Marmén mfl.
Medverkande: Hugo Ticciati violin, Christopher Sommer gitarr/luta, Luciana Mancini mezzosopran, Sam West recitation, Johannes Marmén violin, Gareth Lubbe viola & strupsång mfl.
Signum Classics SIGCD574

 

 

About The Author