Malmöpianisten Julia Sigova presenterar ryskt 1800- och 1900-tal i blixtbelysning.

Det går att utforska många olika spår i den ryska musiken. Med utgångspunkt i Glinkas tidiga nationalromantik skapades en häpnadsväckande mångfald av uttryck under knappt två sekel. Det gäller framför allt pianomusiken, där ryska och sedan sovjetiska tonsättare stått för några av de mest hörvärda och väsensskilda kompositionerna under både 1800- och 1900-talet.

Med tanke på b-mollkonsertens omåttliga popularitet kan man förvånas över att Tjajkovskijs solopianoverk inte blivit lika framgångsrika. En stor sonat, ett antal poetiska miniatyrer och kanske några ytterligare verk är de man hör oftast. Och så Dumka från 1886 med dess talande undertitel Lantlig rysk scen.

De två samlingarna med Études-tableaux hör till Rachmaninovs allra främsta pianotonsättningar; komplexa, ofta ytterst dramatiskt laddade eller fyllda med en slösande poetisk uttrycksfullhet. Hos Prokofjev möts det romantiska och det modernistiska, till synes utan några motsättningar. I de fem Sarkasmerna (1914) visar dock den litet drygt 20-årige tonsättaren upp sig från sin mest obetvingliga futuristiska sida. De tvära kasten och skarpa disharmonierna gör att de fortfarande, drygt 100 år senare, kan väcka förundran. I både Humoresque och i Som en imitation av Albéniz leker Sjtjedrin, med hjälp av förlängda pauser och oväntade harmonier, med lyssnarens förväntningar. Det är två mycket underhållande och effektiva solopianoverk som visar att även humor har en plats i den klassiska musiken.

Född i Minsk har Julia Sigova nu sin hemvist i södra Sverige. Hon har studerat vid Musikhögskolan i Malmö och är nu aktiv både som solist och pedagog. Julia Sigovas spel rymmer både energi och lyrisk finstämdhet. En bred dynamisk palett och temperamentet i spelet passar inte minst den romantiska repertoaren på skivan. Sjtjedrins musik blir dock lite väl rakt tolkad – det är musik som behöver mer av glimten i ögat.

Jörgen Lundmark

Höjdpunkt Den fint varierade tolkningen av Tjajkovskijs Dumka.


Tjajkovskij Rachmaninov
Prokofjev Sjtjedrin
Solopianomusik
Julia Sigova, piano
Classica Dalvivo CDL0518

About The Author