Varken energin eller poesin går förlorad när Marc-André Hamelin spelar Rachmaninov, och Medtners pianokonsert gör han mästerligt.

Jag har haft förmånen att på konserter höra Marc-André Hamelin spela två av Nikolaj Medtners finaste pianosonater. I Sonata-Reminiscenza grips man av musikens stilla vemod; i den episka e-mollsonaten – ”Nattvinden” kallad – sveps man med av den förtätade intensiteten. Hamelin är med sin förmåga att både fånga musikens karaktär och ge dess förlopp en naturlig klarhet en av de främsta Medtner-pianisterna. Det visar han med eftertryck i kompositörens andra, mest extrovert livfulla pianokonsert. Både det dansant rytmiskt vitala och verkets inneboende struktur – som ofta hos Medtner väl genomtänkt och flerskiktat – speglas i den här mästerliga versionen.

En virtuos av Hamelins kaliber räds inte de speltekniska utmaningarna i Rachmaninovs legendariska tredje pianokonsert. Att Hamelin förmår hitta nya infallsvinklar i detta så ofta framförda verk är dock anmärkningsvärt, att tolkningen hör till de allra mest hörvärda versionerna på skiva är än mer förbluffande. Det tycks litet som om den mer genomlysta karaktären i Medtners tonspråk smittat av sig på spelet i kollegans mer dramatiskt mörka musik.

Jag har nog aldrig hört detaljerna i pianostämman så väl som här – den detaljrika inspelningen gör det än mer pregnant. Man kan kanske sakna den frenesi som vissa artister tar fram i finalen, men inget av energin eller poesin går förlorad med Hamelins distinkta gestaltning. Det nyansrika, alerta samspelet med Jurowski och LPO gör båda framförandena föredömliga på alla vis.

Höjdpunkt Den skönt fria och mångfacetterade tolkningen av andra satsen i Rachmaninovs tredje pianokonsert

Testa också Hamelins kompletta inspelning av Medtners pianosonater (Hyperion)

Jörgen Lundmark

Medtner, Rachmaninov
Två pianokonserter
Solist Marc-André Hamelin
London Philharmonic Orchestra
Dirigent Vladimir Jurowski
Hyperion CDA68145

About The Author