Norrköpingssymfonikerna och Christian Lindberg fortsätter Petterson-projektet tillsammans med violinisten Ulf Wallin.

Under sin drygt trettioåriga tonsättarkarriär komponerade Allan Pettersson bara ett fåtal verk som inte var symfonier. När det gäller den andra violinkonserten påpekade Pettersson själv att den egentligen mer var att betrakta som en ”symfoni för violin och orkester”. Verket har en lite brokig historia. Tonsättaren komponerade först en första version på beställning av den polsk-brittiska violinisten Ida Haendel, som också spelade in stycket. Pettersson omarbetade därefter verket och denna version förevigades på skiva av Isabelle van Keulen. Det är den reviderade konserten som Ulf Wallin och Norrköpings Symfoniorkester med Christian Lindberg tar sig an här.

Och som de spelar! Wallin närmar sig solostämman med ett passionerat, glödande och intensivt musicerande som griper tag i mig från första tonen. Norrköpingssymfonikerna och Christian Lindberg är helt med på noterna, det är frågan om ett fantastiskt fint samspel mellan solist, dirigent och orkester som storligen imponerar och jag häpnar över nerven och frenesin som strömmar ut ur högtalarna.

Norrköpingssymfonikernas och Lindbergs Allan Pettersson-projekt skulle egentligen vara avslutat vid det här laget, men tack vare att inspelningarna blivit så lyckade och nått sådana framgångar har man glädjande nog bestämt sig att fortsätta ända till 2023. Den tolfte symfonin spelades in i våras och planerade återstående inspelningsprojekt innefattar den femtonde symfonin, violakonserten samt nyinspelningar av symfonierna 3, 8, 10 och 11. Allan Petterssons musik lever!

Axel Lindhe

Allan Pettersson
Violinkonsert nr 2 & Symfoni nr 17 (fragment)
Norrköping Symphony Orchestra, Ulf Wallin, violin
Dirigent: Christian Lindberg
BIS 2290

 

About The Author