Breitkopf & Härtel – musikförlagens Rolls-Royce – fyller 300 år i år. Folke Freund tar dig med på en resa genom musikepokerna som kommit och gått under århundradenas lopp.

Text: Folke Freund

 

1719

Upptakten kunde ha varit en borgerlig familjeroman av Thomas Mann: Världens äldsta musikförlag börjar med ett bröllop och en företagsrekonstruktion. Bernhard Christoph Breitkopf (bilden) äktar boktryckaränkan Maria Sophia Müller i Leipzigs Nikolaikyrka. Bröllopsfestligheterna på den tiden kunde pågå under tre dagar. Ende sonen Johann Gottlob Immanuel föds samma år. Han anförtros tidigt tryckeriet och tas in i företagsledningen. Firmans grundläggningsdag inträffar den 27 januari.

Efter matematiska beräkningar lyckas J.G.I. Breitkopf med en tydlig förbättring av den rådande nottryck-tekniken genom delbara och rörliga nottecken. Han trycker sin tids namnkunniga kompositörer: Bachsönerna, Dittersdorf, bröderna Graun, Hasse, Haydn, L. Mozart, Quantz, C. Stamitz och Telemann.

 

1762

Breitkopf publicerar förlagskataloger med ”Notenincipits” (de första takterna av en komposition) som i dag hör till de mest betydande källorna för utforskandet av senbarocken och tidig klassisk musik.

 

1784

Carl Philipp Emanuel Bach handlägger utgåvan av sin fars fyrstämmiga koraler vid en tidpunkt då hans verk är föga kända.

 

1798

Gottfried Christoph Härtel inträder som kompanjon i firman som hädanefter får förlagsnamnet Breitkopf & Härtel. Han grundar även Allgemeine Musikalische Zeitung, den första anspråksfulla tyska musiktidskriften samt inleder samarbete med Constanze Mozart.

Under året utkommer volym nr. 1 av Oeuvres complettes av W. A. Mozart, som inalles omfattar 16 band. En andra Oeuvres complettes-serie är Haydns pianomusik, följd av ytterligare partitur: kammarmusik, symfonier, oratorier. Med Beethoven är Wienklassikerna i förlaget komplett. Nedan första sidan av partituret till femte symfonin.

1807

Firman börjar framställa pianon och flyglar, lovordade av virtuoser som Mendelssohn, makarna Schumann och Liszt. Till 1869 har man byggt 5 000 instrument.

 

1833

Chopin ingår i förlagsprogrammet, de första kontakterna tas med Meyerbeer: Operorna Hugenotterna och Profeten. Schumann erbjuder förlaget sina Fantasiestücke och Carnaval, som leder till ett mångårigt samarbete.

 

1839

Schumann skriver till Raymund Härtel: ”Jag var för några dagar sedan hos en av bröderna Schubert och såg förundrat på de skatter som fanns i hans förvar: några operor, fyra stora mässor, fyra till fem symfonier och annat (…).” Samma år uruppförs Schuberts stora C-dur-symfoni under ledning av Mendelssohn i Leipzigs Gewandhaus.

 

1850

J. S. Bachs Gesamtausgabe (Samlade verk), den första med textkritiska anspråk, tar sin början i mitten av 1800-talet liksom grundandet av Bachsällskapet den 28 juli på 100-årsdagen av hans bortgång.

En nutida utgåva av Bachs samlade verk (orgeldelen).


1856

Otto Jahns Mozart-biografi i fyra band inleder raden av grundläggande komponistmonografier. Köchels Chronologisch-thematisches Verzeichnis der Werke von W. A. Mozart ger ett avgörande stöd åt Mozart-forskningen.

Andra hälften av 1800-talet inleder Breitkopf & Härtel en serie med Gesamtausgaben av Händel, Palestrina, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Schubert och Berlioz.
Wagner står under tio år i kontakt med Breitkopf & Härtel som utmynnar i publiceringen av Tristan och Isolde.

 

1865

Brahms är ytterligare en ”upptäckt” av Schumann. Genom hans rekommendation blir Breitkopf & Härtel första utgivare av 13 Brahms-verk komponerade före 1865.

 

1898

Förlaget inleder ett givande samarbete med den 33-årige Jean Sibelius, vars första orkesterverk Kullervo, En Saga och Lemminkäinen får ett entusiastiskt mottagande.

 

1913

Förlaget har nu nästan 1 000 medarbetare.

 

 

1922

Brahms stora Gesamtausgabe inleds. Av svenska tonsättare i Breitkopf & Härtel-katalogerna är två väl företrädda: Kurt Atterberg (bilden) med 13 verk, bl. a. Baroccosviten, hornkonserten, pianokonserten och symfonierna 1, 3, 4 och 5. Av Erland von Koch föreligger 11 verk, bl a 3 orkesterminiatyrer, Concertino pastorale och Oxberg-variationerna.

 

1943

Under andra världskriget bombas större delen av förlagshuset. Det stora oskattbara arkivet hade deponerats på säker plats dessförinnan.

 

1945

Förlagschefen och några anställda flyttar till Wiesbaden. I den del av Tyskland som blir sovjetiska ockupationszonen förstatligas Breitkopf & Härtel. Genom murens fall återgår företaget till de rättmätiga ägarna.

 

1991

Firmanamnet är numera Breitkopf & Härtel Musikverlag – Wiesbaden, Leipzig, Paris.

 

2018

Inför 300-årsjubileet påbörjas ett av Breitkopf & Härtels mest ambitiösa projekt genom tiderna: Nypubliceringen av Mahlers samtliga symfonier. Tonsättaren debuterade som dirigent för närmare 130 år sedan just i Leipzig.

 

2019

En festkonsert äger rum den 26 januari 2019 i Kurhaus Wiesbaden med verk av Mendelssohn, Mussorgskij, Sibelius, Ravel och uruppförandet av den 34-årige engelsmannen Christian Masons Eternal Return.


Ett bekant omslag för cellister världen över.

 

 

About The Author