Kraus uttrycksfulla och personligt skiftningsrika musik i förstklassiga tolkningar.

Joseph Martin Kraus brukar nämnas som en av de mest personliga tonsättarna verksamma i Sverige. Till skillnad från Agrell, Roman och sedermera Berwald föddes han i mellersta Tyskland, samma år som Mozart. I samband med flytten till Stockholm 1778 bestämde han sig för en karriär som musiker och bara tre år senare blev Kraus utnämnd till kunglig kapellmästare. Så följde, på kungens befallning, en fyraårig bildningsresa till Europas musikhuvudstäder. Han träffade bland andra Gluck och Joseph Haydn. Hemma i Sverige skapade den nu tuberkulossjuke Kraus bland annat operan Aeneas i Kartago, de sista symfonierna och sorgemusiken till Gustav III – en välgörare som Kraus hyste den största tacksamhet för under hela sin karriär.

De här fem skivorna ger exempel på mycket skiftande musik som särskilt i de större orkesterverken är tydligt inspelade med stor dynamik. I centrum står de flesta av Kraus bevarade symfonier. Här mer än i andra verk skapar han en framgångsrik syntes av sitt originella tonspråk: tvära kast, mycket varierade känslostämningar och en djärv harmonik som pekar fram emot både Schubert och Beethoven. Kraus sökte uppenbarligen inspiration från olika tider i musikhistorien: en ibland förvånande flerstämmig sats kan följas av galant musik i tidens anda.

Concerto Köln imponerar med levande samspel – tekniskt precist, rytmiskt vitalt och välklingande – och rikhaltigt uttrycksfulla tolkningar. På många sätt lika hörvärda är de tre kammarmusikverken i boxen: en kvintett för flöjt, två violiner, viola och cello samt två stråkkvartetter (den första lärt allvarsam, den andra elegant och ljus). Goda tolkningar, även om spelet ibland kunde fått vara mer expressivt varierat.

De två inledande skivorna i samlingen rymmer verk för scenen, ett mer småskaligt men mycket varierat Amphitron med instrumentalsatser, körsatser och soloarior, samt fyra världsliga kantater och skådespelsmusik. Det är de sistnämna inspelningarna med en utmärkt Simone Kermes som särskilt övertygar. Som vanligt med Kraus, melodiskt minnesvärt i musik som rymmer stora kontraster.

Jörgen Lundmark

Höjdpunkt Den briljanta och intensivt stämningsfyllda första satsen i c-mollsymfonin VB 142.


Musik av J M Kraus
Simone Kermes, Concerto Köln,
L’Arte del Mondo, Schuppanzighkvartetten
med flera Dirigent Werner Ehrhardt
Capriccio C7325 (5 cd)

About The Author