Malmösymfonikerna och Darrell Ang tolkar Kabalevskij med inlevelse och skärpa.

Den ryske tonsättaren Dmitrij Kabalevskij (1904–1987) utbildade sig vid konservatoriet i Moskva och kom själv att bli lärare i komposition vid samma institution. I sitt eget komponerande provade han först att komponera i en modernistisk stil, men slog snart in på en mer konservativ väg, inspirerad av sitt hemlands rika romantiska tradition.

En annan viktig influens i Kabalevskijs tonsättarskap var den sovjetiska estetiken – tanken på att musiken skulle avspegla en socialistisk ideologi och att man som tonsättare skulle skriva musik som var lättillgänglig i breda folklager. Visst är detta en viktig beståndsdel i Kabalevskijs musik, men det vore för lätt att avfärda honom som bara en regimtrogen tonsättare i raden som gav makten vad den ville ha. Inte minst andra symfonin bjuder på skiftande känslolägen och melodiska fiffigheter, med en final som svallar över av oskuldsfull lekfullhet och humor.

Uvertyrer såväl inleder som avslutar skivan och den till operan Colas Breugnon (ett av Kabalevskijs oftast framförda verk) är verkligen ett medryckande och översvallande stycke musik. Det gäller också Pathétique-uvertyren, om än i mindre grad.

Singapore-födde Darrell Ang styr Malmösymfonikerna med säker hand i den här sällan framförda repertoaren och intrycket är att såväl dirigent som orkester hyser en stark kärlek till musiken. Inlevelsen, skärpan och intensiteten i orkesterspelet väcker respekt.

Axel Lindhe

 
Dmitry Kabalevsky: Symphonies Nos. 1& 2; Colas Breugnon Overture; Pathétique Overture
Malmö Symfoniorkester
Dirigent: Darrell Ang
Naxos 8573859

About The Author