En småländsk Jeanne d’Arc har återuppstått ur operaarkiven.

Ironiskt nog blev frun i huset, Johanna Ölander, en betydligt mer känd kompositör för eftervärlden. ”Nu ha vi jul/Här i vårt hus” är hennes one-hit wonder. Medan maken Per August Ölander, med sin stort anlagda och prisbelönta femaktsopera ”Blenda”, inte beståtts en endaste rad vare sig i Sohlmans Operalexikon eller Göran Gademans Operahistoria.

Men Musikradion P2 brydde sig och lät producera en studioinspelning för tjugo år sedan i Berwaldhallen. Nu, anno 2019, finns den utgiven som volym 8 i Sterlings och Bo Hyttners serie ”The Romantic Opera in Sweden”. En akt är struken, men så skedde redan på Ölanders 1870-tal då ”Blenda” gavs på Kungliga Operan.

Att komma dithän som en femtiotvåårig tullinspektör och autodidakt kompositör torde ha tarvat en ihärdig envishet. I Ölanders fall gränsande till tjurskallighet, med tanke på hans ideliga konfrontationer med de betydligt mer professionella librettisterna Ludvig Josephson och Ernst Wallmark. Uppenbarligen saknade Ölander såväl sinne som respekt för ordens musikdramatiska betydelse.

Men musiken låter bra! Att den på 1870-talet – tiden för Carmen, Nibelungens ring, Aida, Boris Godunov – kändes gammeldags spelar ingen roll idag. Den håller melodisk hög karat, såväl lyriskt som schvungfullt i von Weberstil. Och sångarteamet är tydligt inspirerat under Michael Bartoschs ledning.

”Blenda”, med sin påhittade story om ett kvinnligt bondeuppror i 1600-talets Småland, mönstrar emellertid sex ledande mansroller mot denna enda Blenda. Och det tar en halvtimmes dividerande mellan kungar, kardinaler och krigsherrar innan Karin Ingebäcks ungdomligt frimodiga sopran tar plats. Men det är ett härligt herrgäng i högform, med bl a Fredrik Zetterström, Stig Tysklind, Jesper Taube (då baryton) och den fine för tidigt bortgångne tenoren Lars-Erik Jonsson.

Den ädelpekorala texten, typ ”Skönare död jag aldrig kunde finna!”, förmedlas med utmärkt diktion – understundom till ackompanjemang av svärdskrammel, men städse av välspelande Radiosymfonikerna. Radiokören, däremot, låter föga operamässig.

Camilla Lundberg

 

Blenda
Opera av P A Ölander
Medverkande: Karin Ingebäck, Mattias Ermedahl, Lars-Erik Jonsson, Stig Tysklind, Jesper Taube, Fredrik Zetterström, Mikael Axelsson Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören.
Dirigent: Michael Bartosch
Sterling CDO 1118/1119

 

About The Author