Malmösymfonikerna bjuder på färgrik och melodisk senromantik i tilltalande tolkningar.

Ännu så länge får nog Vincent d’Indy (1851–1931) räknas till musikhistoriens doldisar. Han var mer progressiv än många av sina samtida och tog även till sig de impressionistiska strömningarna. Hans tonspråk är dock i grunden senromantiskt. Men liksom hos andra franska senromantiker finns här en lättare, man kan kanske säga pastellartad, kvalitet som är något annat än den mer robusta klang som kännetecknar den germanska traditionen.

D’Indy var elev till César Franck och träffade tidigt i karriären både Liszt och Brahms. Genom Franck lärde sig d’Indy att uppskatta den stora symfoniska traditionen, men det var nog ändå Liszts programmusik – och i förlängningen Wagners sceniska verk – som främst kom att inspirera hans eget komponerande. Som tonsättare är d’Indy mest känd för sin orkestermusik, och de verk som ibland spelas är främst någon av hans tondikter, symfonier eller andra verk för större ensembler. För den som vill utforska vidare rekommenderas dock även hans monumentala andra pianosonat op.63.

På den här skivan samlas tre av hans tidigare orkesterverk: sviten Médée op.47 (1898) efter skådespelsmusiken med samma namn, Karadec-sviten op. 34 (1890) och den symfoniska dikten Saugefleurie op.21 (1884). Särskilt det förstnämnda verket, med dess klangliga variation och effektfulla orkestrering, ger prov på d’Indys förmåga att gestalta musik med stor finess. Den mer dansanta Karadec är effektiv om något enklare uppbyggd, medan den stort upplagda Saugefleurie har en tilltalande ungdomlig vitalitet.

Darrell Ang och Malmö Symfoniorkester är utmärkta i d’Indys ofta lyriska och klangligt sofistikerade musik. Samspelet är nyansrikt med väl definierad dynamik. I de mer utpräglat extroverta satserna hade det dock gärna fått vara mer eftertryck i spelet. Att stereobilden saknar visst djup och att basregistret inte är lika väldefinierat som diskanten gör det mer påtagligt.

Jörgen Lundmark

 

Bästa spår I den tredje satsen i Medée tar orkester och dirigent fram subtilt atmosfärrika stämningar som passar musiken strålande.

 

 


Orkestermusik av d’Indy
Dirigent: Darrell Ang
Malmö Symfoniorkester
Naxos 8.573858

About The Author