Imponerande exposé över tre framträdande skiv- och radiokarriärer.

Kurt Atterberg var med och bildade Föreningen Svenska Tonsättare 1918. Han var också den svenska tonsättare under tidigt 1900-tal som rönte de största internationella framgångarna. Hans kanske mest spektakulära succé var i en kompositionstävling till Schuberts minne 1928. På amerikanskt initiativ gick ett antal regionala deltävlingar av stapeln och Atterberg vann i den skandinaviska zonen. I den stora finalen med ett mycket ansenligt förstapris (över en miljon kronor i dagens penningvärde) tävlade Atterbergs sjätte symfoni mot Franz Schmidts tredje symfoni och Czeslaw Mareks sinfonia. Med en oenig jury fällde Aleksandr Glazunov enväldigt avgörandet till Atterbergs fördel.

Verket spelades in av Thomas Beecham i London, men Atterberg fick själv äran att dirigera Berliner Philharmoniker i ett alldeles strålande framförande som låter förvånansvärt bra för att vara gjort så tidigt som 1928. Den inspelningen inleder tre skivor med mycket intressanta historiska upptagningar med tre av 1900-talets främsta svenska tonsättare.

Atterberg var inte sen att utnyttja intresset kring den egna musiken, och lyckades med bedriften att samma år få göra egna inspelningar med svenska musiker. Ljudkvaliteten är skiftande och spelet kommer inte upp i samma klass som med den tyska mästerensemblen. Här finns dock ett driv i tolkningarna som är mycket tilltalande. Tyvärr har spåren på cd 1 blandats ihop: första och sista satsen av symfonin följs av den långsamma satsen i hornkonserten; på spår åtta kan man lyssna till symfonins vackra mellansats.

Det som skulle bli Lars-Erik Larssons Pastoralsvit var i början musikaliska mellanspel till uppläsningar av svenska dikter. Programmet från 1938 har åtskilliga tekniska brister, men det går inte att ta fel på Romansens melodiska lyskraft i denna premiärinspelning. Ett mindre välkänt verk som tonsättarens själv dock värderade högt är Det röda korset. De fem solist- och körsatserna samt recitation till dikter av Karlfeldt finns med i en inspelning från 1943.

En upptagning från 1958 där Ingvar Lidholm dirigerar de tre körsatserna i Laudi (utmärkt sjunget av Radiokören, men ljudet är förhållandevis instängt) inleder cd 3. En något senare inspelning med Kammarkören, Canto LXXXIV till Ezra Pounds text, är ännu ett exempel på Lidholms förmåga att både skriva för och leda körer. Som avslutning två längre verk av tonsättaren, framförda vid en konsert 1983 med Symfoniorkestern i Norrköping.

Till allt detta en mycket omfattande skivtext, drygt sextio sidor finstilt, där Carl-Gunnar Åhlén ännu en gång ger prov på imponerande överblick och mycket roande och läsvärd detaljkunskap.

Jörgen Lundmark

Höjdpunkt En härligt vital tolkning av finalen i Atterbergs sjätte symfoni.

 


Atterberg, Larsson, Lidholm
Historiska inspelningar med
tonsättarna själva
Berliner Philharmoniker, Radioorkestern,
Kungliga Filharmonikerna med flera
Caprice CAP 21920 (3 cd)

 

About The Author