Michelle Castellettis kammarversion av Mahlers tionde symfoni presenteras för första gången på cd.

Mer än hundra år efter att den komponerats fascinerar fortfarande Mahlers ofullbordade tionde symfoni. Det gäller inte bara musiken utan också omständigheterna kring tillblivelsen av verket, som onekligen rymmer stoff till en Hollywood-story. Alma hade en affär med arkitekten Walter Gropius, något som fick Mahler att söka hjälp hos Sigmund Freud. Almas snedsprång blev Mahler varse genom att ett brev från Gropius – avsett för Alma – av misstag (eller avsiktligt?) adresserats till Mahler. Enligt vissa uppgifter dök Gropius upp hos den sommarsemestrande Mahlerfamiljen i Toblach, vilket fick Mahler att ställa sin hustru inför ultimatum: honom eller mig?

Den som vill sätta likhetstecken mellan tonsättare och verk har naturligtvis mycket att hämta här och nog kan det vara svårt att motstå frestelsen att lägga Mahler på analyssoffan och leka Freud. Amatörpsykologen kan dessutom få vatten på sin kvarn genom att ta del av tonsättarens egna kommentarer i partituret där Mahler har klottrat uttryck som, ”Für dich leben! für dich sterben!” (Att leva för dig! Att dö för dig!”).

Under det senaste dryga halvseklet har forskare, kompositörer och dirigenter presenterat åtminstone ett tiotal olika rekonstruktioner av verket. Det som gör Michelle Castellettis version unik är att den är skriven för kammarensemble. Men varför lyssna till tionde symfonin i kammarmusikalisk version istället för den sedvanliga för symfoniorkester? Frågan är felställd. Det handlar inte om antingen eller utan om både och – vilket John Storgårds och Lapland Chamber Orchestra väl illustrerar i den här utmärkta inspelningen. Ett bevis på att även en kammarmusikalisk besättning kan framkalla känslor av såväl desperation och förtvivlan som skönhet och hopp om försoning.

Axel Lindhe

Höjdpunkt Finalen

Gustav Mahler/ Michelle Castelletti:
Symphony No. 10
Lapland Chamber Orchestra
Dirigent: John Storgårds
BIS-2376

 

About The Author