Kapsperger följer humörets växlingar på Jonas Nordbergs nya skiva.

Ett märkvärdigt lugn infinner sig på lutenisten Jonas Nordbergs nya teorbalbum med tidig barockmusik av Giovanni Girolamo Kapsperger. Såväl komponist som solist går dit känslan pekar i tvära kast och snabba infall och man följer så gärna med in i den här teorbiska lutmagin. För hos Nordberg och hans ömsint plockade arpeggion landar man alltid mjukt, alltid ombonat, men inte utan att utmanas.

Det här är inga perfekta tolkningar och styckena i sig är inte heller ute efter att blända med symmetrisk harmoni och sömlösa övergångar utan skav. Tvärtom – det finns något oslipat över Nordbergs spel här som är lockande för örat, som oavbrutet håller lyssnaren i lite, lite osäkerhet om vart det hela är på väg.

Efter en stund av barock introspektion bjuder han plötsligt upp till dans i en sydligare världsdel med ”Canario”-satsen från Kapspergers ”Libro quarto”. Det italienska 1600-talet vänder över i ett strängaspel som tycks uppstå ur samma söder-om-Sahara-sand som de bästa koraspelarna från Mali.

Det är som om Kapspergers klangvariationer är oändliga. Strängar får ringa ut och varvas med korta knäpp och på botten pågår dessa ständiga ostinaton som förankrar teorben i jorden. Men det är när Nordberg visar musikens leende som man smälter helt. I ett öronbad som är lika ljuvligt som lugnet hos lutan.

Hanna Höglund


Giovanni Girolamo Kapsperger
Intavolatura di chitarone
Jonas Nordberg, teorb
BIS-2417

About The Author