Martinsson är en nutida melodiker som förstår att utnyttja orkesterns klangmöjligheter.

Om man ska döma av tonsättningarna på den här Bis-utgåvan har Rolf Martinsson inspirerats av Arnold Schönberg och den musik han komponerade före de atonala och seriella verken. Det gäller inte minst A S in Memoriam som har tydliga kopplingar till Verklärte Nacht (här finns direkta citat och en förtätad klangdräkt som känns igen från Schönbergs orkesterdikt). I skivans fyra verk hör jag även andra musikaliska ekon, till exempel Samuel Barbers eleganta melodik eller en blandning av romantiskt patos och impressionistisk luftighet som åtminstone i vissa passager för tankarna till George Gershwin.

Det här är utan undantag, och i bästa mening, tillgänglig musik som ändå rymmer stora kontraster: från de tio orkestersångernas tydliga karaktärer till Konsert för orkester med dess komplexa stämväv. Jag imponeras av tonsättarens förmåga att variera klanger och intensitet. Det är också tillfredsställande att lyssna till nutida musik där kompositören inte enbart arbetar med kontraster, utan även eftersträvar att sammanfoga längre avsnitt.

Inspelningarna – detaljrika med stor dynamik, men som saknar viss rymd – är gjorda 2015 och 2017 i Konserthuset i Stockholm. Andrew Manzes alert luftiga och Sakari Oramos klangligt fullmatade tolkningar speglar musikens extroverta karaktär utmärkt, där ensemblespelet har en tilltalande vitalitet. Lisa Larsson är en förnämlig sångsolist; nyanserad och mycket välklingande, med tydlig diktion och utan några maner.

Jörgen Lundmark

Bästa spår Finalen i Konsert för orkester med dess varierade orkestrering och karaktär.

Testa också Pehr Henrik Nordgrens orkestermusik, till exempel hans tredje cellokonsert.

Rolf Martinsson
Verk för orkester
Lisa Larsson, sopran
Kungliga filharmoniska orkestern
Dirigenter Andrew Manze & Sakari Oramo
Bis BIS-2133

 

About The Author