Romanser och solosånger rosar inte marknaden. Därför är Lars Karlssons dust med Lagerkvist spännande.

Tonsättaren Lars Karlsson (född 1953) stammar från Åland men är bosatt i Helsingfors. Från den ena positionen till den andra är det mentala avståndet nog rätt långt. Kanske man kan spåra något sådant på cd:n med två helt olikartade verk av Karlsson. Den geografiska betydelsen ska förstås inte överdrivas. Men å ena sidan står den lyriska dramatiken i en existentiellt laddad sångcykel (sju dikter av Pär Lagerkvist med orkesterbeledsagning), å den andra kvickheten och den urbana atmosfären i klarinettkonserten. Bägge styckena är tillkomna i svit under 2010-talet.

Barytonen Gabriel Suovanen sjunger med imponerande attack och volym. Det blir en Lagerkvist där det intima tilltalet överges till förmån för aggressivitet och smärtfylld desperation. I de molande orkesterklangerna blandas dissonanser med skira melodier. Allt konstfullt och genomarbetat. Men de innersta kvaliteterna i texterna överspelas genom det patetiska flödet, trots Suovanens föredömliga textning. De nedtonade satserna når längre ner på djupet i det livslopp med stigande mognad som textordningen åskådliggör. Intressant är i alla fall hur Karlsson skriver in sig i en tradition från Rangström och, längre tillbaka, Stenhammar.

I klarinettkonserten har den briljante solisten Christoffer Sundqvist fritt spelrum tillsammans med Lapplands kammarorkester (Rovaniemi) och dirigenten John Storgårds. Verket utvecklar sig i neoklassisk anda med underhållande näbbiga infall i solostämman och utfall i romantisk riktning. I finalen går det lusteliga till: virtuost snabba löpningar, hopp och häftiga kast, och markant rytmik dessutom.

Höjdpunkter ”Som ett brinnande skepp” – vågrörelser med skummande havspoesi. Klarinettkonsertens roliga final.

Lyssna också på Gunnar de Frumeries Lagerkvistsånger med piano och på Wilhelm Stenhammars ”Ithaca” (med Håkan Hagegård).

 


Lars Karlsson: Seven Songs, Clarinet Concerto. Gabriel Suovanen,
baryton, Christoffer Sundqvist, klarinett. Lapland Chamber
Orchestra. Conductor: John Storgårds. BIS-2286.

About The Author