Daniel Blendulf tar avsked som chefsdirigent för Dala-sinfoniettan med flaggan i topp.

Hur ofta hör man skivor där det klingande innehållet utgörs av musik med så skilda temperament som Poulenc, Ligeti och Mats Larsson Gothe? Inte ofta, skulle jag vilja påstå, och det hedrar Dalasinfoniettan och Daniel Blendulf att man lyckats åstadkomma en så inspirerande blandning av musik som på denna skiva.

Francis Poulenc skrev sin Sinfonietta på uppdrag av BBC år 1947 och verket fick sin premiär påföljande år i London. Det är ett ljust och lustfyllt verk och Poulenc blandar och ger i verkets fyra satser mellan en mängd olika stilar. Blendulf och Dalasinfoniettan tar sig an den här musiken på ett suveränt sätt, där de olika satsernas olika uttryck framträder i all sin glans. Ett extra plus för spelet i den äventyrliga fjärde satsen.

Ligeti komponerade sin Concert Românesc i början av 1950-talet men fick inte sitt officiella uruppförande förrän två decennier senare. Verket bär på inspiration från rumänsk folkmusik. Även här hittar Blendulf och orkestern rätt in i musiken med en fin känsla för Ligetis folkmusikaliska tongångar. Spelet imponerar också i det tredje verket på skivan, Mats Larsson Gothes musikaliska dagboksanteckningar, Autumn Diary.

Sammantaget en intelligent sammansatt skiva, välspelad rakt igenom. Det är också en produktion som markerar ett fint klingande avslut på Daniel Blendulfs roll som chefdirigent för Dalasinfoniettan. Ny ledare för orkestern de kommande fyra åren är den spanske violinisten och dirigenten Roberto González-Monjas.

Axel Lindhe

 

Höjdpunkt Gothes The Autumn Diary


Efter fyra säsonger har Daniel Blendulf lämnat över chefsdirigentposten för Dalasinfoniettan till Roberto González-Monjas.

 


Francis Poulenc: Sinfonietta, György Ligeti: Concert Românesc, Mats Larsson Gothe: The Autumn Diary
Dalasinfoniettan
Dirigent: Daniel Blendulf
Swedish Society SCD1164

 

About The Author