La virtuosissima cantatrice. Den supervirtuosa sångerskan. Så kallades sångerskan och tonsättaren Barbara Strozzi, som föddes i Venedig för 400 år sedan. Hon var en av de första kvinnliga tonsättare vars verk publicerades under eget namn och hennes musik spreds över hela Europa.

TEXT AXEL LINDHE

På 1600-talet var Venedig en av de viktigaste musikmetropolerna i Europa. I Markuskyrkan verkar ingen mindre än Claudio Monteverdi och 1637 slår stadens första operahus upp sina portar, som snart kommer att följas av många fler.

Att arbeta som tonsättare i denna miljö är i regel förbehållet män. Men 1600-talets Italien är inte helt i avsaknad av kvinnliga tonsättare. Bland de mest kända är de som verkade inom aristokratin eller inom kyrkans ramar, som Francesca Caccini i Florens eller nunnan Isabella Leonarda vid Ursulinerklostret Collegio di santa Orsola. I Venedig föds år 1619 en flicka som också kommer att göra en framgångsrik tonsättarkarriär. Hon adopteras av poeten Giulio Strozzi och med största sannolikhet är hon resultatet av ett förhållande mellan honom och hans hushållerska, Isabella Garzoni. Barnet får namnet Barbara.

 

Flickan visar sig ha talang för musik och fadern uppmuntrar hennes musicerande och komponerande. Som känd librettoförfattare till operaverksamheten i Venedig har han goda kontakter och ser till att Barbara får studera för den kände operatonsättaren Francesco Cavalli. Giulio Strozzi är också medlem i en intellektuell akademi, Accademia degli Incogniti. Sällskapet diskuterar litteratur, etik, religion och estetiska frågor och är ivriga förespråkare för operans framväxt. När Barbara Strozzi blivit arton år bildar hennes far en underavdelning av akademin, Accademia degli Unisoni. Hon framträder inför gruppen med sina sånger, leder diskussioner och föreslår diskussionsämnen.

Men Barbara Strozzi nöjer sig inte med att bara sjunga och spela för salongen. Hon publicerar också mängder av musik. 1644 ger hon – som en av de första kvinnliga tonsättarna i Europa – ut sin första volym med verk under eget namn. Under de följande tjugo åren låter hon publicera ytterligare sju samlingar. Uppseendeväckande mycket jämfört med många samtida tonsättare.


Målningen Gambenspielerin (viola da gamba-spelaren) av Bernardo Strozzi, tros föreställa Barbara Strozzi. Det är oklart om målaren var släkt med Strozzi-familjen.

 

Vad gäller Barbara Strozzis liv vid sidan om musiken är inte så mycket känt. Det faktum att hon på det enda porträtt som finns bevarat av henne, av Bernardo Strozzi (inget släktskap), är avbildad med ena bröstet blottat, har gett upphov till teorier om att hon skulle ha varit kurtisan (en sysselsättning som inte var ovanlig vid den här tiden i nöjesstaden Venedig). Vi kan inte säkert veta, men mycket talar emot påståendet. Hon förblev visserligen ogift hela sitt liv, men fick ändå fyra barn. Högst troligt var fadern till åtminstone tre av dem en man i hennes fars bekantskapskrets, operamecenaten Giovanni Paolo Vidman. Barbara och Vidman förefaller ha haft ett långvarigt förhållande, trots att han var gift och hade barn på annat håll.

År 1664 publiceras Barbara Strozzis sista samling, Arias. Hon kom att leva i ytterligare tretton år, men hennes sista år är förhöljda i dunkel. Av hennes fyra barn går två döttrar i kloster och en av hennes söner blir munk. Vid ett besök i Padua avlider hon, 58 år gammal, och begravs i kyrkan Sant Agostino degli Eremitani.

 

”Harmoniska klanger är själens språk och hjärtats instrument”, är ett citat som tillskrivs Barbara Strozzi. Och hon hade en exceptionell förmåga att uttrycka dramatik, passion och sorg i sin musik. Kanske lyser det emotionella uttrycket som allra starkast i hennes klagosånger, där hon verkligen får text och musik att smälta samman på ett sömlöst sätt till en fulländad helhet. Som i kantaten ”Lagrime mie”, ur opus 7, eller ”Udite, Udite amanti”, från opus 2. Lyssna och förundras över hur ett makalöst, innerligt känslomässigt djup växer fram i dessa sånger. Ibland med ytterst små medel. Redan under hennes levnad spreds Barbara Strozzis noter över Europa, men hennes musik talar till oss lika starkt idag som i Venedig för flera hundra år sedan.

 

Lyssna på Barbara Strozzis musik!

Emöke Baráth: Voglio cantar
Il pomo d’oro/ Francesco Corti
Erato
Den ungerska sopranen Emöke Baráth presenterar på denna utmärkta skiva såväl verk av Barbara Strozzi, som av hennes lärare Francesco Cavalli.

Barbara Strozzi: La virtuosissima cantatrice
Mariana Flores (bilden nedan) m fl
Cappella Mediterranea/Leonarda García Alarcon
Ambronay
I somras kunde man ta del av sopranen Mariana Flores och Cappella Mediterranea på Proms i London. Här ges tillfälle att uppleva Strozzis musik från olika tidsepoker, tillsammans med musik av Monteverdi.

To the Unknown Goddess: A Portrait of Barbara Strozzi
Catherine Bott m fl
Carlton Classics
Sopranen och barockspecialisten Catherine Bott har i fyra decennier bedrivit en imponerande karriär och presenterar här ett njutbart porträtt av Strozzis musik.

Barbara Strozzi: La virtuosissima cantatrice
Musica Secreta
Amon Ra
Den brittiska vokalensemblen Musica Secreta har specialiserat sig på kvinnliga tonsättares musik från 1400-talet till 1700-talet. Lyssna, och känn hur den här musiken har förmågan att beröra oss lika starkt idag som i Italien för flera hundra år sedan.

 

Strozzi – Cantate & Arie
Ensemble Poïesis
Aeon / Harmonia Mundi
En underbar samling med Barba Strozzis musik ryms på denna skiva.

 

About The Author