En av Nordens verkligt säregna tonsättare tolkas av en av världens främsta symfoniorkestrar.

Rued Langgaard och Jacob Gade kunde knappast vara mer annorlunda. Den förre hör till de verkligt originella tonsättarna under 1900-talet, vars rika skapande först på senare decennier blivit allmänt känt. Jacob Gade (inte att förväxla med Niels W.) är i stort sett enbart omtalad för ”Tango Jalousie”. Langgaard kunde aldrig försörja sig som tonsättare, Gade drog in stora summor som han bland annat använde för att stödja unga musiker. Musikaliskt hör de både till helt olika universa; hör verkligen Tango Jalousie hemma på den här skivan? Fast det är kul att höra Wiener Philharmoniker spela den så här bra med Sakari Oramos utmärkta inledande violinsolo.

Langgaards andra symfoni (1912–14) är lyriskt expansiv, senromantiskt fyllig nära besläktad med Mahlers 4:a. I den sjätte symfonin (1919–20 reviderad 1928–30) dominerar en förbluffande kärv intensitet. Vissa satser, som den förtätat laddade fugan är ytterst dissonant. Uttrycket bygger dock på ett senromantiskt ideal, där det känslomättade innehållet är centralt. Musiken var också en provokativ kommentar till tidens slankare tonspråk.

Sakari Oramo har förmågan att göra komplex musik överskådlig och klar. En tilltalande varmklingande inspelning är ett extra plus. Att dessutom höra Wiener Philharmoniker i den här repertoaren är särskilt intressant. Tolkningarna är av världsklass: ett precist samspel, en mycket stor dynamik och klarhet i varje stämma. Och så den fantastiska klangen som få andra orkestrar kan mäta sig med.

Jörgen Lundmark

Bästa spår är den innerliga och varmt poetiska tolkningen av stråkorkestersatsen De obemärkta morgonstjärnorna.

Lyssna även på den monumentala pianofantasin av Claude Loyola Allgén, en annan av Nordens mest originella tonskapare.

Rued Langgaard Symfoni 2 & 6 samt De obemärkta
morgonstjärnorna
J Gade Tango Jalousie
Solister Anu Komsi soprano samt Sakari Oramo violin
Wiener Philharmoniker
Dirigent Sakari Oramo
Dacapo 6.220653

About The Author