Svensk supergrupp spelar kvintettrariteter av högsta klass.

Det är något speciellt med pianokvintetten, för det är sällan måttfylld musik som fyra stråkar och ett piano inspirerar till. Brahms och Schumanns kvintetter är kanske inga extrema verk, men redan Francks pianokvintett låter ana närmast symfoniska kvaliteter. Om man sedan botaniserar bland mindre välkända verk av Tanejev, Reger, Ornstein, Bloch och Schmitt får man sig till livs hyperladdad musik som hotar att spränga kammarmusikgenrens gränser. De är dessutom verk som utan undantag är mycket hörvärda!

Georgij Catories (1861–1926) och Ignaz Friedmans (1882–1948) kvintetter är mer sofistikerat nedtonade än ovanstående verk. På samma gång är de tonsättningar som rymmer mycket skön musik. Catoire hör till de kompositörer som förmår skriva genuint melodiskt. Knappast visslingsbar musik, men definitivt mycket vacker och ständigt fylld med nya idéer. De långa och lyriskt förtätade fraserna avlöser varandra utan avbrott. Pianokvintetten i tre satser är inget undantag. För den som tar sig tid att följa detta poetiska överdåd blir rikligt belönad.

Ignaz Friedmans är mer känd som en av 1900-talets främsta pianister (lyssna på hans berömda inspelning av Chopins nocturne op.55:2, en av alla tiders främsta pianotolkningar!). Hans egen musik består till stor del av mindre karaktärsstycken, inte sällan med valsens tretakt som grund. Kvintetten är Friedmans främsta tonsättning – ett ytterst sofistikerat och mångfacetterat verk. Också här är 3/4-takt en viktig ingrediens i musiken, inte sällan skapar den en nostalgisk kontrast till mer laddade avsnitt.

De här tolkningarna präglas av intensitet och inlevelse. Musikens rika flöden ges gott utlopp och samspelet ljuder av dramatisk energi. De stora gesterna tillsammans med en inspelning som inte är särskilt väldefinierad gör dock att en del av den intrikata harmoniken inte går fram i tillräcklig grad. Särskilt flygeln är placerad alldeles för långt bak i rummet och klingar rätt sliten. Över lag dock förtjänstfulla inspelningar av två verk som hörs alldeles för sällan.

Jörgen Lundmark

 

Höjdpunkt Andantet i Catoires kvintett, skimrande vacker musik i Skrjabins anda.

 

Georgij Catoire och Ignaz Friedman
Pianokvintetter
Solister

Bis BIS-2314

 

About The Author