Camilla Lundberg har hört en missriktad satsning på Myslivecek.

Josef Mysliveceks sonater är mycket lätta och angenäma att lyssna till. De bör spelas med mycket känsla, smak och eld, och läras utantill, för det är sonater som måste tilltala alla och de gör intryck om man spelar dem med tillbörlig precision.

Jag kan hålla med 21-årige Wolfgang här i hans brev hem till pappa. Far och son Mozart var väl förtrogna med ”Il divino Boemo” – den gudomlige böhmaren. För det var så han uppfattades av sin samtid, Josef Myslivecek (1737-81). En av alla dessa tjeckiska kompositörer som den tyskspråkiga musikhistorieskrivningen skuffat undan i ivern att hålla ”wienklassicismen” så wiensk och klassisk som möjligt.

Men det var influenserna från denna det habsburgska rikets utkant i form av skickliga blåsare, folkliga rytmer och orkestralt know-how som gav färg åt de stora wienklassikernas musik. Mozart satte Myslivecek mycket högt, såväl mannen som musiken. Sällan har Mozart uttryckt mer upprördhet och medlidande än när han beskrev sitt sista möte med den syfilissjuke kollegan, vanställd av en illa utförd näsamputation(!).

Josef Myslivecek kom till musiken sent; efter juridikstudier och avlagt mästarprov som mjölnare. Under sina tjugo tonsättarår hann han komponera närmare trettio operor, ett femtiotal symfonier och massvis med kammarmusik. Men föga för klaver.

Klart jag blev nyfiken på Svenska Kammarorkesterns nya album med Mysliveceks kompletta klavermusik: två solokonserter, sex småstycken och de ovan nämnda sonaterna – varav en del aldrig tidigare utgivet på skiva.

Nu förstår jag varför. Det är lätt och det är angenämt, men inte mycket mer. Svenska Kammarorkesterns insats är försumbar; de kompar habilt i totalt 24 minuter. Solisten Clare Hammond är mer betydande som Myslivecekforskare än pianist, och valet av en Steinway D är helt fel i sammanhanget.

Skaffa hellre Concerto Kölns album ”Il divino Boeme”.

Camilla Lundberg

 

Höjdpunkt Den andra klaverkonserten, välskriven underhållning
med trevligt folklig final.


Josef Myslivecek
Complete Music for Keyboard
Clare Hammond/Swedish Chamber Orchestra/
Nicholas McGegan
BIS 2393

 

About The Author