Vokalkonst på nya nivåer: Daniel Börtz och Göran Sonnevis samförstånd förlöser både viskningar och rop.  

Till Daniel Börtz kreativa musikdramatiska flöde under 2000-talet kan också räknas ”I mörkret av röster” för kör och ”Klangernas sånger” för soloröst och piano. Eric Ericson-hallens katedralakustik lyfter körverket och samtliga medverkande på cdn står för fabulösa prestationer i fråga om intonation, insikt och uttryck. Ett exklusivt lyckokast för Footprint Records.

Börtz väg leder från måttfull modernism till en värld av tätvävd harmonik. Där är konsonanser inte förbjudna. Bruckner och Mahler bidar i skuggorna. Lyrism och expressionism samsas. ”Upptäckten” av melodikens välsignelser hänger snarast ihop med stram linjeföring, inte med fagra tonföljder; vem har väl gnolat en Börtz-aria?

Tonsättarens och poetens samsyn för till oväntade lösningar. Sonnevis komprimerade lyrik iscensätts som svidande känsloutspel. Det passar den märgfulle, imposante Zetterström utmärkt. Thomas Schubacks pianoinsats bjuder på både energi och finess. Intensiteten i ordtolkningen vidgas, temperaturen stiger. Men en fara skymtar: bristningsgränsen, där formens laddning briserar och den konstnärligt hållbara koncentrationen äventyras.

Men Börtz och Sonnevi kompromissar inte. Ordet lagom finns inte i vokabulären. Det poetiska budskapets tematiska repertoar tangerar själens antipoder. Därför är ”Voices of Darkness” övertygande: så världsåskådningsmässigt komplext, så personligt laddat. Så lysande gestaltat.

Carlhåkan Larsén

Höjdpunkter Körsatsen ”Gud som är de levandes Gud”: djärv och skimrande. I ”Djupen ropar till djupen” (soloröst och piano)  växer en meditativ lyrisk samverkan.

Lyssna också på His Name Was Orestes – kantat (efter Aiskylos) med bl a Anita Björk (recitation) och Olle Persson (baryton). På de två cdna finns också blockflöjtskonserten ”En gycklares berättelser” med Dan Laurin.

FAKTA

Daniel Börtz (musik), Göran Sonnevi (lyrik): Voices in Darkness. Eric Ericson Chamber Choir, dir: Fredrik Malmberg; Fredrik Zetterström, baryton; Thomas Schuback, piano. Footprint Records, FRCD 090.

About The Author