Sibelius tidiga mästerverk Kullervo presenteras i en välklingande inspelning med BBC Scottish Symphony.

I breven till sin blivande hustru Aino hösten 1890 beskriver Sibelius, vars modersmål var svenska, sitt ökade intresse för finska. Det gällde både själva språket, men lika mycket handlade det om det speciella uttryck han funnit i nationaleposet Kalevala. Sju av de så kallade runorna blir utgångspunkten för Sibelius första stora verk, det monumentala Kullervo som han benämner symfoni i sin korrespondens men som till sist får titeln symfoniskt poem. Fyra av verkets satser spelas vid en bejublad premiär den 28 april, men efter enbart fyra ytterligare framföranden drar den alltid självkritiske tonsättaren tillbaka verket som sedan aldrig kommer att framföras i sin helhet under Sibelius livstid. Han ägnar sig dock åt att bearbeta den tredje satsen under sitt sista levnadsår och tillät publicering efter sin död.

Handlingen är ytterst tragisk, närmast att likna vid en grekisk tragedi i nordisk tappning: Kullervo som överlevt en massaker på sin familj, inser att han vuxit upp i den stam (Untamo) som dödat hans familj. Som barn säljs han som slav, lever ett liv i svår misär men lyckas till sist fly. Han återförenas för ett kort tag med andra överlevare från sin familj men förlorar dem igen. Han förför en flicka som visar sig vara hans syster, och hon begår i förtvivlan självmord. I ett utbrott av ursinnigt vansinne återvänder han till Untamostammen och dödar alla med magiska krafter. Därefter tar han sitt eget liv.

Det uttrycksfullt mångskiftande tonspråket i Kullervo är fortfarande tydligt inspirerat av Wagner och andra senromantiker, men här finns redan de för Sibelius så viktiga basstämmorna. Det är de här mörkare klangerna som ger verket dess speciella lyster, där mans-kören ytterligare skänker tyngd åt de djupare registren. Thomas Dausgaards version är snarare luftig och spänstig, vilket även betonas av den något basfattiga inspelningen. Tilltalande vital och klar tolkning – med mycket välklingande körstämmor av Lunds studentsångare – men den tar inte i tillräcklig utsträckning till vara de mörkare stråk och episka tyngd som andra (i första hand finska) tolkningar lyft fram. De båda sångsolisterna (Kullervo och hans olyckliga syster) är utmärkta. Helena Juntunen ger sin stämma en operalik emfas medan Bejamin Appl är mer återhållet kärv.

Jörgen Lundmark

Höjdpunkt Den välbalanserade och friska tolkningen av den långa tredje satsen.

 Rytm och spänst kännetecknar inte oväntat Thomas Dausgaards inspelning av Sibelius tidiga mästerverk.

 

 
Sibelius: Kullervo
Solister: Helena Juntunen sopran, Bejamin Appl baryton
Lunds studentsångare
BBC Scottish Symphony Orchestra
Dirigent: Thomas Dausgaard
Hyerion CDA68248

About The Author