Likt andra svenska symfoniorkestrar har Norrköpings Symfoniorkester sedan länge ett väl etablerat samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner.

Men mer ska det bli. För det pedagogiska arbetet har nyligen utvidgats till att också omfatta en orkesterakademi i samarbete med De Geergymnasiet.

– Det finns en gynnsam situation här i länet med ett musikgymnasium med spetsutbildning och många intresserade elever. Vi vill bidra till att ungdomarna får bästa möjliga start på det som kanske blir en musikerkarriär och samtidigt lyfta orkesterinstrumenten, säger Norrköpingssymfonikernas konstnärlige chef Henrik Marmén.

Med en orkesterakademi är tanken att de gymnasister som spelar orkesterinstrument ska få en egen mentor i symfoniorkestern, en mentor som spelar just deras eget instrument. Eleverna får möjlighet att delta i symfoniorkesterns repetitioner och coachas då av sin mentor. Mentorerna besöker också eleverna regelbundet i deras skolmiljö och ambitionen finns att det varje år blir en stor offentlig konsert då eleverna och mentorerna spelar tillsammans.

– Jag hade själv verkligen uppskattat att få vara med på något liknande när jag studerade, säger Johanna Tafvelin, violinist i Norrköpings symfoniorkester och en av mentorerna. Det här är ju ungdomar som kanske drömmer om att jobba som musiker i framtiden, och då känns det jättebra att vi finns med dem på den vägen.

 


Ganska schysst praktikplats, eller hur?

About The Author