Ovanlig Beethoven-repertoar klart och spänstigt gestaltad av Carl Petersson.

Beethoven levde i en orolig tid, där Napoleonkrigen dominerade Europa. Den franske kejsaren påverkade tonsättaren på flera sätt. När Napoleon utropat sig till kejsare 1804, stryker Beethoven med kraft över den personliga dedikationen till den tredje symfonin. Vid båda belägringarna av Wien upplevde Beethoven Napoleons krigshandlingar på nära håll: 1805 avbröts premiären av Fidelio och 1809 blir han tvungen att söka skydd i sin källare från fransmännens bombardemang.

De patriotiska stämningar som Napoleonkrigen skapade, gjorde även att efterfrågan på musik med militärt innehåll ökade. Ett av de märkligaste exemplen i denna genre är Wellingtons seger, ett av Beethovens relativt få verk med tydligt programinnehåll. Musiken komponerades ursprungligen för ett mycket avancerat mekaniskt musikinstrument, men det blev istället en orkesterversion som gjorde stor lycka. Det hör knappast till Beethovens mästerverk, men är utan tvekan ett fascinerande tidsdokument.

Första halvans strider ger sedan vika för segerfirandet, och musikens teman är självklart brittiska: Rule Britannia, det vi känner som For He’s a Jolly Good Fellow samt God Save the King (som använts som fugatema mot slutet). Tre år senare bearbetar han musiken för solopiano – och två obligata kanoner!

Den här fascinerande skivan är vad jag förstår den enda tillgängliga enskilda cd:n med pianoversionen. Dessutom bjuds vi på brittiskinfluerade variationer över God Save the King och Rule Britannia, samt de välklingande variationerna i G-dur över ett eget tema WoO 77. Skivans övriga spår presenterar en rad kortare satser, inte minst marscher och menuetter, som i flera fall är ovanliga på skiva. De ovan nämnda, längre verken är dock de mest intressanta ur lyssningssynpunkt.

Carl Petersson är en av dagens unga svenska pianister som förtjänstfullt intresserar sig för mindre ofta spelad repertoar. På den här skivan visar han att han förmår gestalta Beethoven på sitt mest högljudda humör, utan att förlora klarhet och riktning i spelet. I de mer flerstämmigt komplexa avsnitten i Wellingtons seger är framförandet föredömligt väl uttecknat. De varierade uttrycken i variationsverken fångas övertygande – från extrovert briljans till det innerligt melodiska. Inspelningen är tydlig om något vass i starkare passager.

Jörgen Lundmark

Bästa spår Utan tvekan Wellingtons seger – ovanligt och bullersamt underhållande!

 


Beethoven-året 2020 är ett ypperligt tillfälle för våra svenska konserthus att bjuda hem Polenbaserade Carl Petersson. Varför inte för en kväll med Wellingtons seger och de andra verken på nya skivan?

 


Beethoven Military Beethoven
Solopianomusik
Solist Carl Petersson
Naxos 8.573928

 

About The Author