Helsingborgssymfonikern går i mål med Lars-Erik Larssons försummade orkestermusik.

Det här är ju inte klokt. Hur många svenska symfonier känner vi till – utöver Berwalds, Alfvéns, Stenhammars, Petterssons? (Om vi ens hört talas om dem, än mindre hört dem.) Så visar det sig att den mest älskade av Sveriges 1900-talstonsättare, Lars-Erik Larsson, komponerade tre symfonier. Och drog in dem allesammans! Så småningom skulle han medge att ”de fanimej inte är sämre än många andra symfonier”.

Men ändå. Den tredje symfonin fascinerar så gott som oavbrutet genom sina fyra satser. Detta är musik komponerad strax efter Larssons fruktbara tid som radiotjänsteman (Förklädd gud! En vintersaga! Pastoralsvit!) och dussinet filmmusikpartitur. Inte undra på att det kunde ha kliat i fingrarna att tackla det symfoniska formatet. Att resultatet, ehuru ett välvilligt mottagande vid uruppförandet 1946, inte undgick Larssons hårda självkritik ter sig märkligt. Hade de stränga unga männen i Måndagsgruppen redan börjat frondera mot trettiotalisternas nyklassicism? Och symfoniformen blivit omodern?

Hur det ändå var med den saken måste vi tacka tyska CPO för deras tre fina album med Lars-Erik Larssons symfonier och annan orkestermusik. Särskilt som det rör sig om utmärkta inspelningar av Helsingborgs Symfoniorkester och Andrew Manze. I den klassiskt hållna c-mollsymfonin, med en uppfordrande öppning à la Beethoven, märks inflytandet från Nielsen och, faktiskt stänk av Busoni. Hade Larsson tagit del av dennes teori om ”ung klassicism”? En framtidsestetik som kom att överskuggas av Schönbergs tolvtonsprincip – vilken i sin tur genomsyrar de övriga verken på volym 3.

Men så personligt och snyggt Lars-Erik Larsson hanterar de tolv tonerna i denna sin musik från 1960-talet och framåt!

Camilla Lundberg

Höjdpunkt Det svidande sköna Adagiot för stråkorkester från 1960

Lars-Erik Larsson
Orchestral Works Vol. 3
Symfoni nr 3 op 34, Tre orkesterstycken op 49, Adagio op 48, Musica permutatio op 66
Helsingborgs Symfoniorkester
Andrew Manze
CPO 777 673-2

 

About The Author