Uttrycksfullt och vitalt spel när Malin Broman och Simon Crawford-Phillips tolkar syskonen Mendelssohn.

I familjen Mendelssohn visade två syskon mycket tidigt en exceptionell musikalisk begåvning. Felix var en av alla tiders mest imponerande underbarn. Hans stråksymfonier, komponerade vid 12 års ålder, får nog anses mer övertygande än de verk Mozart skrev när han var lika gammal. Systern Fanny var även hon mycket tidig i sin musikaliska utveckling och framförde som 13-åring 24 preludier ur Das Wohltemperierte Klavier utantill.

Syskonen hade en nära vänskap under en stor del av sina alltför korta liv och gav varandra råd i musikaliska frågor. Felix uppmuntrade Fanny att skriva musik men kunde, enligt tidens sed men sannolikt också av personliga skäl, inte acceptera att hon lät sig publiceras under eget namn. Fanny blev istället från tidigt 1830-tal en viktig kulturpersonlighet i Berlins musikliv med sina salonger. Trots motståndet fortsatte hon att komponera – drygt 400 verk totalt – och även att publicera musik.

Jag får erkänna att jag tidigare inte känt till Fanny Mendelsohns musik särskilt väl. Att döma av de här verken var hon både en personlig och progressiv tonskapare, där särskilt musikens fritt hållna, melodiskt expressiva karaktär pekar fram mot senare romantiska tonsättare. Det märks inte minst i de två långsamma satserna i den vackra stråkkvartetten Ess-dur (1834), här framförd i ett välljudande arrangemang för stråkensemble. Felix konsert för violin, piano och orkester är både ett härligt vitalt och förbluffande stilsäkert verk av en 14-årig tonsättare.

En mindre idealisk inspelning – något instängd och basfattig – förtar inte det över lag positiva intrycket albumet. Det vitala samspelet mellan solister och ensemble passar förträffligt i konserten. Den rytmiska energin och luftigheten påminner om tidstrogna ensembler. Då är de smärre intonationsproblemen i höjdregistren av mindre betydelse. Både Malin Broman och Simon Crawford-Phillips är utmärkta: spänstigt och flyhänt i briljanta passager och innerligt varmklingande i musikens lyriska avsnitt.

Jörgen Lundmark

Bästa spår Det uttrycksfulla samspelet i versioner för viola och piano i fyra av Fanny Mendelssohns subtila och melodiskt rika sånger.


Malin Broman och Simon Crawford-Phillips under ett framträdande i Berwaldhallen för två år sedan. Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

 


Musik av Fanny och Felix Mendelssohn
Solister Malin Broman violin & viola, Simon Crawford-Phillips piano
Musica Vitae
dB Productions dBCD 191

 

About The Author