Messiaens apokalyps tolkas med gripande innerlighet och briljant pregnans.

Det finns många exempel där tonsättare övervunnit svåra yttre förhållanden och ändå förmått skapa stor konst. Mest omtalade är kanske de kompositörer som slutade sina dagar i nazisternas läger. För den djupt katolskt troende Olivier Messiaen var dock tiden som fransk soldat i ett tyskt fångläger snarare början på ett framstående tonsättarbana. Messiaen hade komponerat åtskillig musik från slutet av 1920-talet, men den originella kvartett han skrev som krigsfånge hör än idag till hans mest spelade och omtyckta verk.

Sättningen med klarinett, piano, violin och cello avspeglar de musiker Messiaen lärde känna i lägret. Verket tar sin utgångspunkt i Uppenbarelseboken och den apokalyptiska ängel som reser sin hand mot skyarna och yttrar: ”Ingen tid skall mer givas”. Kontrasterna i musiken visar dock lika mycket på de stora omvälvningarna som hoppet inför den nya tiden. En introspektiv, ibland närmast melodiskt och romantisk karaktär förbyts inte sällan mot skarpa dissonanser och rytmisk pregnans. Musiken ställer även stora krav på förmågan att behärska de svagaste nyanser utan att klarheten går förlorad.

Och det är just förmågan att övertygande behärska musikens många skiften som gör den här inspelningen särskilt hörvärd. De solistiska, långsträckta melodiska avsnitten har en gripande innerlighet, medan framförandena av de briljant snabba fjärde och sjätte satserna kännetecknas av tät och lyhört samspel. Upptagningen är nära med många detaljer, aningen vass i starkare partier.

Höjdpunkt Den djupt expressiva soloklarinettsatsen tolkad med exceptionell lyhördhet och koncentrerad musikalitet.

Testa även Franz Schmidts kantat Das Buch mit sieben Siegeln, också efter Uppenbarelsebokens texter (EMI).

Jörgen Lundmark

 

Messiaen
Kvartett vid tidens ände/Quatuor pour la fin du temps
Martin Fröst, klarinett, Lucas Debargue, piano, Janine Jansen,
violin, Thorleif Thedéen, cello
Sony 88985363102

About The Author