Matthias Goerne greppar de grubblande gubbarna bland basar och barytoner i Wagners persongalleri.

Titeln på detta dubbelalbum väcker frågor att spekulera över. Utgör ”The Wagner Project” något speciellt mellan solist, dirigent och orkester som här utforskas? Särskilda aspekter av Wagners verk som ger nya insikter? Eller, vilket känns troligast: en betydelsefull etapp i Matthias Goernes tänkta väg till Wagnerscenerna.

Tydligen börjar det bli dags för den fine romansbarytonen Goerne att ikläda sig de riktigt stora kostymerna i den wagnerska klädkammaren. Här har han valt några stora monologer för bas, basbaryton och baryton; med andra ord kung Marke, Hans Sachs, Wotan, Holländaren, Amfortas och Wolfram.

Mer än häften av albumets två timmar utgörs av ren orkestermusik; med undantag för förspelet till Mästersångarnas tredje akt är det idel välkända highlights med Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel Harding. Förspel och Liebestod ur ”Tristan och Isolde”. Förspel och Långfredagsunder ur ”Parsifal”. Uvertyren till ”Holländaren”. Sammansättningen är inte helt harmonisk och många slut känns nästan brutalt avhuggna.

Hur det låter? Mathias Goerne är en härlig Holländare och en ömmande Amfortas med stark lyssnareftersmak och önskan om mer. Wotan i slutscenen från ”Valkyrian” lovar gott, medan Marke och Sachs bör vänta ett antal år. Nu gräver Goerne ner sin klangfulla baryton i grötigt vibrato, och inte gör han dessa grubblande gubbar med någon större inlevelse.

Lusten till wagnerskt välljud och väldiga vågrörelser styr Daniel Hardings tolkning som sjunger långsamhetens lov. Jag saknar värme och glöd i stråkarna. Men i långfredagsmusiken blir de sublima i transparenta, vibratofria skyar.

Höjdpunkt Holländarens ”Die Frist ist um”. Det märks att Goerne gjort rollen i föreställning.

Testa också Hovkapellet och dirigenten Lawrence Renes i ”The Ring” (BIS). Komprimerad och orkestral version av Wagners Nibelungenring på dryga timmen.

Camilla Lundberg

The Wagner Project
Matthias Goerne
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding
Harmonia Mundi 902250.51 (2 CD)

About The Author