KOMPLETTERANDE SÅNGFÅGELBÖCKER

Till hyllningarna under jubileumsåret sällar sig två digra men sinsemellan väsensskilda Jenny Lind-biografier: "Historien om den svenska näktergalen" av Sarah Jenny Dunsmure och Ingela Tägils...