KUND- OCH PRENUMERATIONSÄRENDEN

Självservice: opus.prenservice.se
Telefon: 08–52 21 83 55
Telefontid må–fre 8.30–16

ANNONSER

Mikael Lindholm
Display i Umeå
090-71 15 11
mikael.lindholm@display-umea.se

REDAKTION

redaktion@opuspress.se

Chefredaktör & ansvarig utgivare

Olof Esbjörnsson
Tel: 0734-48 52 27
olof.esbjornsson@opuspress.se

Webbredaktör & reporter

Bo Löfvendahl
bo.lofvendahl@opuspress.se

Besöksadress

Nebel & Söderström Förlag AB
Stora Södergatan 8A
222 23 Lund

Organisationsnummer

556684-7660

OPUS ges ut med stöd från Kjell & Märta Beijers Stiftelse och Kulturrådet.