fbpx

DETALJRIK MAHLERTOLKNING

Mahlers mest lyriska symfoni i ett klart och friskt framförande signerat Osmo Vänskä

I den läsvärda skivtexten beskriver Mahlerexperten Jeremy Barham hur dåtidens publik – verket hade sin urpremiär i München 1901 – hade svårt att förhålla sig till den fjärde symfonin. Efter den storslagna och ödestyngda andra symfonin hade man förväntat sig något annat av tonsättaren (den mer mångskiftande tredje symfonin framfördes inte förrän året därpå). Här, i den fjärde symfonin, är det istället luftigare, ibland lätt ironiska och mot klassicistiska ideal tillbakablickande musik som möter lyssnaren. Mahler kallade till och med verket inledningsvis för en symfonisk humoresk. Det innerliga och uppriktigt naiva uttrycket i finalen var ytterligare ett steg bort från mörker och apokalyps. Att Mahlers musik sedan åter skulle famna det tragiska och dödsmärkta är en annan historia.

Den som lyssnar till musiken möter dock alla möjliga stämningar och uttryck; Mahlers symfonier – även den här mest återhållet eleganta – är fast förankrade i senromantiken. Stora kontraster i stämningar och dynamik och en hela tiden föränderlig harmonik är som alltid hos tonsättaren ingredienser i verket.

Osmo Vänskäs tolkning är föredömligt tydlig i detaljerna (ljudupptagningen tar även den fram de olika stämmorna väl, även om basen är något underdimensionerad). Det är en tolkning där ett luftigt och alert samspel på ett utmärkt vis ger tydlighet åt den flerskiktade musiken. Vänskä lyfter fram de nyklassicistiska dragen på förtjänstfullt vis, och tonar på samma gång ned de mest senromantiska stämningarna något.

Ibland blir det väl detaljerat och uppdelat. Det här är musik som rymmer många plötsliga skiften, vilket gör att tolkningen blir mer organiskt sammanhållen av en tydlig riktning i spelet. I finalen visar Carolyn Sampson ännu en gång vilken ypperlig sångsolist hon är, även om Vänskä gärna hade fått ge henne mer utrymme och inte pressat på fullt så mycket.

Jörgen Lundmark


Mahler: Symfoni nr 4
Solister: Carolyn Sampson sopran
Minnesota Orchestra
Dirigent: Osmo Vänskä
Bis BIS-2356