fbpx

DUO SOM TESTAR GRÄNSERNA

Emil Jonason med klarinetter är dragplåster på en originell cd. I centrum placeras Mozarts ryktbara klarinettkonsert, årgång 1791, mellan två verk av Emmy Lindström, född 1984.

Det finns inspelningar av Mozartkonserten i mängd, men den eminente Jonason tillför något personligt. När han spelar en solokadens ger han den en helt oväntad profil – inget historiserande utan ny, spontan stil, minimalistiskt repetitivt.

Mozart omges av två kompositioner av Emmy Lindström. Solokonserten ”At the Hills of Hampstead Heath” var en beställning från fyra svenska orkesterinstitutioner. Den uruppfördes i Helsingborg och har sedan spelats på många håll. Och fler lär det bli: en version med stråkorkester väntar på Musica Vitae i Växjö. Solisten kan här visa upp sin kapacitet i ett verk med mycken klanglig uppfinning och intagande atmosfär. Hans virtuositet är mångsidig, och den behövs när solisten blir både interpret och medskapare.

I första satsen finns en sorts naturkänsla, en luftighet i musiken som kan ge ornitologiska associationer. Andra satsen presenterar en melodik med folktonsklang, så rörande känsligt. Finalen skuttar iväg lite okynnigt jazzigt, varefter det hela helt frankt övergår i ett stökigt kaos med extra allt. Musik som byggs utav glädje!

Den geografiska bestämningen är på en gång både viktig och onödig. Londonförstadens grönskande vyer skildras inte i något slags berättelse. Snarare penslas de ut i friluftsmåleri av orkester och solist och hålls ihop i nostalgiska stämningar. Helsingborgs symfoniorkester med Stefan Solyom i spetsen är helt adekvat i partiturets ofta diskreta, nästan kammarmusikaliska hållning.

Det andra Lindström-stycket heter ”Song about Em” – ”Em” är ett familjeidylliskt koncentrat av makarna Emil och Emmy. Helgdagskväll i fäboden, avväpnande, nästan oförskämt vackert. Stycket är tänkt som extranummer när Hampstead Heath-konserten står på programmet.

Giuseppe Verdi lär ha yttrat några tänkvärda ord till eleverna vid ett musikkonservatorium: ”Återvänd till det gamla, och det skall alltid blifva ett framåtskridande.” (Citerat ur en antikverad antologi, ”Främmande lyror”, 1887.) Den obesmittade entusiasmen och lekfullheten när Emil och Emmy frimodigt testar gränserna passar ihop med Verdis råd.

Ett nytt uppdrag väntar på Emmy Lindström: Folkoperan i Stockholm har beställt en musikdramatisk tolkning av Patrik Svenssons ”Ålevangeliet”. Uppgiften rymmer avsevärda utmaningar som kan sammanfattas i geografiska termer: från Sargassohavet till Hanöbukten. Vi väntar med spänning på hur sammanflödet av exotiska ålar och österlenska fiskares existentiella funderingar kommer att låta.

Carlhåkan Larsén

 

 

Lindström + Mozart
Emil Jonason, klarinett
Helsingborgs symfoniorkester
Stefan Solyom, dirigent
Swedish Society  SCD 1177