fbpx

Historisk orgelexposé

Jonas Lundblad presenterar en blixtbelysning av knappt 300 gammal svensk orgelkultur.

För den som vill lära känna svenskt musikliv under 1700-talet är det här en skiva som ger en inblick i den då gryende orgelkulturen i Sverige. Att Jonas Lundblad väljer att spela på den välbevarade orgeln i Dala-Husby, färdig 1783, skänker albumet en än mer autentisk prägel. Klangen är karakteristisk och ger en aning om hur den musiken kan ha låtit för den tidens åhörare.

Inte mindre än sju olika tonsättare är representerade. Men det handlar inte enbart om svensk klavermusik då fyra av kompositörerna är av tyskt ursprung. De var dock viktiga personer i det gustavianska kulturlivet och stannade i flera fall under många år i Sverige.

Av dessa importerade kulturpersonligheters musik är det Hinrich Philip Johnsens egensinniga fugor som sticker ut. Plötsliga dissonanser, kraftfulla ackord och skiften mellan dur och moll ger de annars tämligen alldagliga satserna en personlig kryddning.

Joseph Martin Kraus fem koralpreludier visar att denne tonsättare förmådde ge även de kortaste avsnitt musikalisk resning. Mindre förtjust är jag i Georg Joseph Voglers preludier och alldagliga variationer över Ah, vous dirai-je, Maman – mer känd för oss som Blinka lilla stjärna.

Om orgeln gör spelet tidstypiskt är det inte utan en del problem. För den tycks vara rätt trögspelad. Snabbare passager flödar inte så  obe-hindrat som man skulle önska. Varken orgel-bearbetningarna av första satsen i Romans Drottningholmsmusik eller två cembalokonserter av Agrell får tillräcklig smidighet i framförandet.

Jörgen Lundmark


Clavierists at the Organ in 18th
Century Sweden
Jonas Lundblad, orgel
(Caprice)