fbpx

SNÄRTIG OCH ENGAGERAD DEBUT

Orfeus Barock bjuder på tidstroget barockspel med smittande energi.

Det här är en av de första gångerna jag hört barockframföranden med riktig intensitet från en svensk ensemble. Orfeus Barock Stockholms första skiva är utan tvekan en premiär med mersmak; man kan ana att den utmärkte cembalisten Luca Gugliemli haft stort inflytande på tolkningarnas vitalitet.

Programmet är spännande varierat där Johann Sebastians flerstämmighet inramas av sonen Carl Philipp Emanuels egensinniga och emotionellt varierade kompositioner. Redan från start i den sistnämndes symfoni i e-moll visar ensemblen prov på fint driv. Det finns andra tolkningar med större raffinemang, men jag gillar att gestaltningen genomförs så konsekvent. Johannes Rostamos imponerande cellospel är fylligt och expressivt i den mycket fina a-mollkonserten av samme tonsättare. De båda verkens långsamma satser skulle dock ha mått bra av ett klangligt varmare spel.

Att inspelningen har ett alltför vasst diskantregister vänjer man sig vid, men att den mellersta basen är alldeles för tonsvag är mer problematiskt. Särskilt pappa Bachs musik är beroende av tydliga stämmor. Luca Gugliemli är en mycket bra i Johann Sebastians mest spelade klaverkonsert i d-moll. Musikens obönhörliga framåtriktning och ständiga skiftningar kommer på bästa vis fram i hans tolkning av solostämman. Men tyvärr gör brister i inspelningen och att ensemblen är för långt bak i ljudbilden att ackompanjemanget inte hörs tillräckligt.

En extra bonus är de ovanliga solokadenserna i finalen av klaverkonserten och första satsen av cellokonserten. Den förstnämnda är en raritet signerad Johannes Brahms. Jag tycker att den passar förvånansvärt väl in i helheten, trots att den uppenbarligen är skriven för ett piano med ett helt annat klangideal i åtanke. Johannes Rostamos egen kadens i cellokonserten är dock alldeles för annorlunda, särskilt som musiken framåtenergi här stoppas för en stund.

Jörgen Lundmark

CPE & JS Bach
Konserter, symfoni samt kantatsats
Solister Luca Gugliemli cembalo, Johannes Rostamo cello
Orfeus Barock Stockholm
Alba ABCD 448