fbpx

PETTERSSON – HAUSSAD OCH HÅNAD

Allan Pettersson visar sin dubbla natur: visartad enkelhet och existentiell tyngd.

Allan Pettersson (1911 – 1980) har i tur och ordning varit obeaktad, kontroversiell, föraktad, haussad och bortglömd. En pånyttfödelse är nu igång. Hans musik har under årens lopp lagrats på lp eller cd, men liveframförandena kommer glest. De storslagna symfonierna är inte lätthanterliga. Tyska etiketten cpo gick tidigt i bräschen för Petterssons verk. BIS följde efter. På sista tiden har Norrköpingsorkestern, SON, med Christian Lindberg som dirigent ånyo släppt loss de expressiva krafterna.

Samtidigt fortsätter cpo sin pionjärgärning med den nästan timslånga kantaten Vox Humana och med en 24-årig tonsättarbegåvnings förstlingsverk, Sex sånger, som, såvitt jag vet, aldrig tidigare spelats in. De föregriper kompositörens toner till egna texter, de enkelt rörande Barfotasångerna från 1940-talet. I de sex sångerna har han vänt sig till samtidslyriken: Ingeborg Björklund, Gunnar Björling, Jarl Hemmer, Sten Selander. Barytonen Jakob Högströms varma allvar och auktoritet andas sympati; sångerna är verkligen sympatiska i all sin anspråkslöshet. Staffan Storms varsamma arrangemang, diskret och intimt tolkade, bidrar till en atmosfär av vemod och meditation. Det är långt till de symfoniska eruptionernas svidande skönhet.

Den nu förevigade Vox Humana utgjorde år 2016 ett särdeles ambitiöst konsertprojekt med Malmö universitets director musices Daniel Hansson som tillskyndare och med kompetenta vokala uttolkare. I kantatens poesi markeras tillvarons existentiella tyngd. Musiken dignar under denna tyngd. En modernistisk kommentator upplevde vid uruppförandet ”ett knippe vulkaniskt latinamerikanska texter /…/ ett segt fattigsvenskt långkok, med oemotståndlig komik som resultat”. Musikens patos kan förefalla överdoserat. Men dess allvarsprägel borde inte kunna missförstås eller vantolkas.

Carlhåkan Larsén


Allan Pettersson
Vox Humana – Sex sånger för röst och piano
(arr för stråkar och harpa av Staffan Storm).
Sångsolister: Kristina Hellgren, Anna Grevelius,
Conny Thimander, Jakob Högström
Musica Vitae, Ensemble syd. Dirigent: Daniel Hansson
cpo 999 2286-2