fbpx

MÅNGBOTTNAT OCH MEDIATIVT

Änglar sedda ur många perspektiv presenteras på Stockholm Syndrome Ensembles nya skiva.

Den som i den här musiken vill hitta kerubiskt välgödda barnkammaränglar får söka förgäves. Vi kommer inte närmare idylliska himmelsfarare än Wagners Der Engel ur Wesendonck Lieder; rak enkelhet men knappast barnslig. Snarare är det bredden av uttryck – från upprörd intensitet till innerlig meditation – som präglar den här hörvärda skivan där inte minst de djupaste registren får skina. Att inspelningarna är gjorda på tre olika platser märks inte: utan undantag är det välljudande tydligt och med stor dynamik.

Brett Deans samtida ängel är skivans störst upplagda komposition. Rilkes ord om änglars främlingskap gestaltas i musikens två värdar: nedtonad och behärskad i första satsen, splittrad och rytmiskt frenetisk i den andra. Två innehållsrika verk av Sofia Gubajdulina skapar lika sammansatta samband. I Ein Engel har mezzostämmans ”talsång” och kontrabasens lugnande röst tydliga kopplingar till Brett Deans skilda tonvärldar. Gubajdulinas meditation över koralen Vor Deinem Thron tret ich hiermit utnyttjar många olika slags speltekniker. Ett hav av olika uttryck omger den stilla koralmelodin som bara ibland når upp till ytan. Bachs egen värdigt balanserade bearbetning av koralen spelas passande nog som inledning; musik som man kanske kan kalla skivans nav. Två sånger av Rachmaninov och Sjnitkes Hymn II för cello och kontrabas ger än mer bredd åt samlingen.

På papperet borde spännvidden från Bachs sista fullbordade musikverk, koralen BWV 668, till Voices of Angels ge ett spretigt intryck. Men det fungerar alldeles utmärkt. Det täta och rytmiskt skarpa samspelet mellan musikerna ger framförandena nerv. Samtidigt gör stor koncentration och detaljklarhet i spelet att musiken hålls samman. Det är annars lätt att det fragmentariska tar över i verk med så stora kontraster.

Jörgen Lundmark


Voices of Angels
Dean, Gubajdulina mfl
Solister Andrej Power violin, Lawrence Power viola, Christianne Stotijn mezzo
Stockholm Syndrome Ensemble
(Bis BIS-2344)